Balon Süsleme / Zincir Balon Süsleme

Zincir Balon Süsleme
Zincir balon; iki adet balonun birbirine bağlanması ve birbirine bağlanmı ikili balonların da eşiyle dörtlü gruplar halinde ipe bağlanmasıyla oluşur. Bir metre zincir balonda ortalama yirmi dört adet balon vardır.
Zincir balon, balon süslemenin temelini oluşturur ve ortama en büyük görselliği kazandıran unsurdur. Balon süslemede yaklaşık onbeş çeşit zincir balon türü mevcuttur. Bunlaradan ençok tekli sarmal, çiftli sarmal ve ardışık sıralı balonlar kullanılır.